VOLEJTE    733 745 666     info  AKTUÁLNĚ

Onychomykóza je chronická plísňová infekce nehtového lůžka, nejčastěji onemocnění nehtů u dospělých. Nejčastěji bývají touto infekcí postiženy nehty na nohou.

Možnosti léčby onychomykózy zahrnují paliativní péče, mechanický nebo chemický debridement (odstranění odumřelé tkáně), lokální a systémové antimykotika a různé kombinace těchto způsobů.

Původcem onychomykózy jsou dermatofyty (houby, které napadají pouze odumřelé tkáně pokožky, nehtů nebo vlasů), non-dermatofytové druhy a jen vzácně i kvasinky rodu Candida.

V našem centru estetické medicíny Amaryllis realizujeme léčbu onychomykózy laserem špičkovým certifikovaným lékařským přístrojem X LASE. Adekvátní terapeutická dávka při aplikaci laserové terapie na nehet postižený Onychomykózou je dosaženo při průměrné teplotě tkáně 43-51 ° C v době ošetření, po dobu minimálně 2-3 minuty.

Laser je monochromatický světelný zdroj (jedna vlnová délka). Pracuje na principu selektivní fototermolýzy. Emitované světelná energie je absorbována v cílových strukturách, kde se mění na teplo a způsobí destrukci nebo denaturaci cílových molekul (tepelné poškození). Tepelné poškození je však žádoucí reakcí, která vede k následným příznivým dějům. V případě onychomykózy je cílovou strukturou (chromatofory) Porfyrin houbových mikroorganismů. Zahříváním porfyrinu v těle hub ztrácejí houby schopnost množení a dochází k jejich odumírání.

Obvykle je třeba absolvovat 2 až 4 ošetření s frekvencí 1x za 4-6 týdnů.

Cena ošetření jednoho nehtu je 500,- Kč.